______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

20.03.2023

W związku z realizacją projektu zapraszamy do udziału w postępowaniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150998

18.03.2023
W związku z realizacją projektu zapraszamy do udziału w postępowaniu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150943

29.12.2022
W związku z realizacją projektu zapraszamy do udziału w postępowaniu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137871

25.07.2022

W związku z realizacją projektu zapraszamy do udziału w postępowaniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119553?sekcja=ogloszenie