Cel

Fundacja powstała w 2005 roku, zaś za główny cel obrała sobie wspieranie opieki nad Kompleksem Zamkowym w Tarnowicach Starych oraz popularyzowanie szeroko pojętej kultury i sztuki w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Wynika to z głębokiego przekonania założycieli Fundacji, że Kultura i Sztuka, oprócz zapewnienia pewnego rodzaju rozrywki i duchowej odnowy, kształtuje światopogląd, rozwija wyobraźnię, działa terapeutycznie, a także pozwala na inne widzenie rzeczywistości oraz inspiruje.

Działania

Powyższa misja realizowana jest poprzez zapewnienie młodzieży bezpośredniego kontaktu ze sztuką, odkrywanie w młodych ludziach talentów, zainteresowań oraz aktywne angażowanie ich w sprawy społeczne i kulturowe. Już dziś możemy poszczycić się pierwszymi sukcesami, jakimi są pomyślne przeprowadzona renowacja i rewitalizacja Zamku w Tarnowicach Starych, które zostały przyspieszone dzięki pozyskanym dotacjom unijnym, a zakończyły się oddaniem renesansowej budowli dla społeczeństwa.

Warsztaty

Propagując wiedzę na temat rodów szlacheckich sięgamy do korzeni kultury europejskiej. Dzięki temu dziś w zamku, udostępnionym do zwiedzania, można podziwiać bogate zbiory związane z rzemiosłem. Dodatkowo Fundacja Kompleks Zamkowy oferuje warsztaty muzealne i artystyczne, odkrywające pasje oraz pobudzające kreatywność młodzieży.

Nowe życie

Warto również podkreślić, że Fundacja nie poprzestała na renowacji renesansowego Zamku, przywróciła również do dawnej świetności budynek XIX wiecznej stodoły, która w wyniku przeprowadzonej rewitalizacji pełni funkcję Atelier Rzemiosła. Znajduje sie tam sala widowiskowo – konferencyjna, sale, w których odbywają się zajęcia warsztatowo – plastyczne oraz salon wystawienniczy Pracowni Konserwatorskiej Art Reno.

Wesprzyj nas

Wspierając nas, wspierasz ochronę naszego dziedzictwa kulturowego!

PŁATNOŚCI KRAJOWE
Wsparcie Fundacji Kompleks Zamkowy może odbywać się również poprzez przekazywanie darowizn na podane konto bankowe:
04 1910 1048 2510 0390 3128 0001

PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE
IBAN: PL 04 1910 1048 2510 0390 3128 0001
SWIFT/BIC: DEUDPLPK

OFERTA SPECJALNA
Opłaty przyjmowane w formie cegiełki – pieniądze przeznaczone na cele Fundacji Kompleks Zamkowy

Zainteresowanych współpracą w ramach wolontariatu bądź praktyk studenckich prosimy o kontakt:
drogą e-mailową: biuro@fundacjakomplekszamkowy.pl
drogą telefoniczną: (032) 384 74 61

Ogłoszenie o zamówieniu:

Tytuł
Odbudowa częściowo zachowanego budynku gospodarczego
(obory) w kompleksie zamkowym
w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 39 w
ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz
infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania:
10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. – ETAP 1
wykonanie stanu surowego zamkniętego.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-18

 1. Zał. nr 4 Wykaz robót
 2. Zał. nr 5 Wykaz osób
 3. SWZ- Specyfikacja warunków zamówienia
 1. Zał nr 1 zapytanie ofertowe
 2. Zał nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
 3. Zał nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
 4. II Projekt budowlany architektura
 5. Posiadane pozwolenia i decyzje konserwatorskie
 6. I Projekt budowlany – konstrukcja
 7. PB_Z -opis
 8. Przedmiar etap 1_zgodnie z projektem
 9. Zał nr 6 Wzór umowy

Termin składania ofert
2021-09-06

Ogłoszenie o zamówieniu:

Tytuł
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych
polegających na odbudowie częściowo zachowanego budynku
gospodarczego (obory) w kompleksie zamkowym w
Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 39 w ramach
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz
infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania:
10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. – ETAP 2
– wykonanie instalacji

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-10-11

 1. SWZ
 2. Zał nr 1 zapytanie ofertowe
 3. Zał nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
 4. Zał nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
 5. Zał nr 6 Wzór umowy instalacje
 6. Zał. nr 4 Wykaz robót
 7. Zał. nr 5 Wykaz osób
 8. Instalacje elektryczne – dokumentacja
 9. Instalacje sanitarne – dokumentacja
 10. Tabela Ceny Ryczałtowej Instalacji
 11. Zestawienie materiałów

Termin składania ofert
2021-10-26

Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł

Prace wykończeniowe, dostawa i montaż dźwigu osobowego

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zawartym załącznikiem – projekt umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-07-25

1. Załącznik 7 – Tabela Przedmiarowa – TG – wykończeniowe i elewacyjne III etap

2. Zał 8 Projekty budowlane i pozwolenia.zip

3. Zał nr 6 Wzór umowy III etap

4. Zał. nr 5 Wykaz osób

5. Zał. nr 4 Wykaz robót

6. Zał nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

7. Zał nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

8. Zał nr 1 zapytanie ofertowe

9. SWZ- Specyfikacja warunków zamówienia III etap

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119553

Termin naboru: 11.08.2022 r.