POLITYKA PRYWATNOŚCI – RODO

Ochrona danych osobowych
Zwracamy bardzo dużą uwagę na ochronę danych osobowych klientów. Czytając informacje zawarte na naszych stronach pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informację o ilości osób odwiedzających poszczególne strony. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach. Do sprawdzania ilości osób odwiedzających portal wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP
są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.
Ochrona danych
W naszej firmie w bardzo poważny sposób traktujemy bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej. Zapewniamy,
że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych i Państwa adresy e-mail
oraz pozostałe dane są wykorzystywane jedynie do kontaktu z Państwem w ramach obsługi handlowej oraz bieżącej komunikacji z naszą firmą.

RODO
Informujemy, że od 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.
Administrator
Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych – imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, (lub inne udostępnione przez Państwa dane) jest Hotel na Podzamczu- Rajner Smolorz, ul. Pyskowicka 39,
42-612 Tarnowskie Góry, NIP 648 010 54 45.
Dane administratora
Nazwa: Hotel na Podzamczu
Adres: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 39
Telefon: 32/384-74-17
e-mail: hotel@komplekszamkowy.pl
strona www: www.hotelnapodzamczu.pl
Źródła pozyskiwania danych osobowych w hotelu

 • rezerwacja telefoniczna,
 • rezerwacja po przez korespondencję elektroniczną ,
 • korespondencja tradycyjna i elektroniczna,
 • rezerwacje dokonane po przez portale rezerwacyjne (booking.com, HRS, Expedia, Hotele.pl),
 • podczas podjęcia współpracy,
 • rezerwacje dokonane osobiście,
 • zawarcie umowy z hotelem,
 • wypełnienie karty pobytu w hotelu,
 • pozostawienie przez Gości danych niezbędnych do wystawienia rachunku lub faktury.
  Cele przetwarzania danych osobowych
  Jeśli jesteście Państwo osobą składającą żądanie (np. rezerwację pokoju lub sali konferencyjnej), to Wasze dane osobowe przetwarzane są w celu:
  − podjęcia działań na Państwa żądanie (chęć skorzystania
  z usług Hotelu) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  − ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa żądaniem lub jego realizacją oraz
  z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  − wypełnienie ciążących na nas obowiązkach prawnych wynikających z przepisów prawa (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych itd.), ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym hotel podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Państwa dane są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia umowy hotelowej, realizacji usługi hotelarskiej, konferencyjnej lub gastronomicznej, rozliczenie wykonanych usług na podstawie rachunku lub faktury, dochodzeniu ewentualnych roszczeń (obustronne), dopełnienia obowiązków księgowych i prawnych.
  Kategorie odbiorców danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być jednostki
  z zakresu:
  -świadczenia usług: dostawczych, przesyłu korespondencji, księgowe, podatkowe, kontrolne i prawne,
  -upoważnione do objęcia w posiadanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Organy państwowe, sądy)
  Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, tj. w zakresie:
 • wykonania usługi – do momentu zakończenia realizacji usługi,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony praw przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z uslugą lub z przetwarzaniem danych osobowych,
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych –
  do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
  Przysługujące Państwu prawa
  Informujemy, iż w ramach RODO mają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści danych osobowych,
 • sprostowania (modyfikacji) danych,
 • ograniczenia danych osobowych,
 • usunięcia danych,
 • prawo do sprzeciwu.
  Wszelkie działania z zakresu ingerencji w dane osobowe muszą być udokumentowane pisemnie, na prośbę ich właściciela oraz dostarczone do recepcji hotelu osobiście,
  za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
  Prawo do sprzeciwu
  Macie Państwo prawo do wniesienia, w dowolnym czasie, sprzeciwu wobec przetwarzania danychosobowych. Może on dotyczyć jednego lub więcej następujących celów: ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
  z usługą lub jej realizacją oraz z przetwarzaniem danych osobowych.Powodem sprzeciwu powinna być Państwa uzasadniona sytuacja. Kiedy tylko otrzymamy od Państwa odpowiednią informację, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu lub celach, do których wyrazili Państwo sprzeciw. Jeśli jednak administrator wykaże istnienie istotnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa sprawy
  lub interesów, praw i wolności czy też podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń to prawo to zostanie wstrzymane.

Gdyby byli Państwo zainteresowani skorzystaniem z powyższych praw prosimy o kontakt osobisty, po przez pocztę tradycyjną bądź elektroniczną. Dane znajdują się powyżej.