Kup Mebendazol online

Vermox jako lek przeciw robakom jest ogólnie znany jako Mebendazol. Vermox działa skutecznie w celu zapobiegania wzrostu i rozmnażania się robaków w organizmie. Mebendazol pomaga jest stosowany w leczeniu zakażeń, które są spowodowane przez nowo wyklute larwy owadów znany również jako robaki, które mogą być glista, whipworm, pinworm lub hookworm. Vermox jako lek o silnym działaniu może być środkiem leczniczym dla więcej niż jednego z wyżej wymienionych robaków jednocześnie.

Wskazania


Mebendazol jako lek przeciwrobaczny działa silnie w leczeniu zakażeń wywołanych przez robaki jelitowe takie jak glista, pinworm czy tęgoryjec. Hamuje rozwój i rozprzestrzenianie się robaków w organizmie.

Sposób podawania, dawkowanie i czas trwania leczenia


Należy starać się przestrzegać wszystkich instrukcji podanych przez lekarza. Zaleca się dokładne przeczytanie etykiety recepty i przestrzeganie wskazówek w niej zawartych. Należy upewnić się, że Vermox jest przyjmowany zgodnie z zaleceniami, nie więcej, nie mniej lub nie dłużej niż jest to wymagane. Tabletki Vermox można połykać, kruszyć, żuć lub mieszać z jedzeniem. Zaleca się unikanie nagłego odstawienia leku Vermox. Należy upewnić się, że przestrzega się czasu stosowania leku i unikać pomijania dawek, co może wywołać uciążliwe skutki. W zależności od stanu zdrowia, Vermox może być przyjmowany przez jeden do trzech dni. Jednak całkowite wyleczenie może trwać do 3 tygodni. Jeśli to nie nastąpi, może zaistnieć potrzeba powtórnego leczenia. Upewnij się, że bardzo dobrze myjesz ręce i paznokcie, aby uniknąć zakażeń, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety lub przed posiłkiem. Przestrzegaj wszystkich instrukcji udzielonych przez lekarza dotyczących zapobiegania ponownym zakażeniom i właściwego stosowania. Są one bardzo ważne dla całkowitego zapobieżenia zarażeniu się Twojej rodziny, przyjaciół lub Ciebie.

Środki ostrożności


Należy upewnić się, że przed lub w trakcie stosowania leku Vermox zastosowano następujące środki ostrożności:
– Pacjenci, którzy są nadwrażliwi na lek Vermox powinni trzymać się z dala od jego stosowania.
– Zaleca się, abyś poinformował lekarza o którymkolwiek z następujących stanów chorobowych:
o Choroba wątroby lub nerek;
o Choroba obrzękowa jelit, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna; 
o Neutropenia;
o Wszelkie ślady alergii.
– Kobiety w ciąży powinny zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Mebendazol.
– Matki karmiące powinny zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem leku Mebendazole.
– Dzieciom poniżej roku życia nie należy podawać leku Vermox.

Działania niepożądane


Upewnij się, że poprosisz o poradę lekarską, jeśli zaczniesz doświadczać objawów nadwrażliwości na Vermox, takich jak trudności w oddychaniu, pokrzywka i obrzęk warg, języka, twarzy lub gardła. Poniżej przedstawiono częste działania niepożądane leku Vermox:
– Biegunka;
– Wysypka;
– Wymioty;
– Zmniejszony apetyt;
– Ból brzucha.

Pominięta dawka


W sytuacji, gdy zapomnisz zażyć przepisany lek, zawsze możesz go przyjąć w momencie przypomnienia sobie o nim. Należy jednak pamiętać, że czas przyjęcia kolejnej dawki nie jest bliski. Należy unikać przyjmowania jednocześnie dwóch dawek, które mają być stosowane w różnym czasie. Należy pamiętać o powiadomieniu lekarza w przypadku pominięcia jakiejkolwiek dawki.

Przedawkowanie


W przypadku przyjęcia większej ilości dawek niż zalecana, należy szybko skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną. Nadużywanie leku Vermox może prowadzić do wymiotów lub bólu brzucha. Może również spowodować utratę włosów, która może być nieodwracalna.

Przeciwwskazania


Vermox jest przeciwwskazany u pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na Mebendazol.

Interakcje z innymi lekami


Zaleca się zasięgnięcie opinii lekarza przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku z Vermoxem, zwłaszcza metronidazolu (Flagyl) – należy go całkowicie unikać. Stosowanie tego wspomnianego leku może spowodować nieprzyjemne skutki dla użytkownika. Następujące leki mogą również wchodzić w interakcje z Vermoxem
– Leki wydawane na receptę i bez recepty;
– Witaminy;
– Produkty ziołowe.