Utworzenie Ośrodka Rozwoju Kreatywności AVATAR na terenie Zamku w dzielnicy Tarnowskich Gór – Tarnowicach Starych poprzez remont i renowację obiektu dziedzictwa narodowego jakim jest budynek Oranżerii celem przywrócenia świetności obiektu oraz nadanie funkcji społeczno-kulturalnych.

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Termin realizacji wrzesień 2021r. – grudzień 2023r.

Nasz główny Cel

Zwiększanie aktywizacji społeczno-gospodarczej osób zamieszkujących teren dzielnicy Stare Tarnowice, ze szczególnym uwzględnieniem osób obszaru rewitalizacji oraz lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Cele te zostaną osiągnięte m.in. dzięki:

 1. Udostępnieniu infrastruktury mającej na celu propagowanie wiedzy w zakresie zdrowia oraz jego wpływu na jakość życia:
 • urządzenie do treningu mięśni posturalnych oraz równowagi w wirtualnej rzeczywistości
 • urządzenia najnowszej generacji sprzyjających poprawie świadomości odnośnie jakości życia i zdrowia, w tym: 
 • system andullacyjny 
 • biofeedback virtual reality
 • robot rehabilitacyjny z funkcją pozwalającą na niwelowanie często spotykanej niesprawności nietrzymania moczu 
 • analizator składu ciała
 • siłownia zewnętrzna z elementami street workout
 1. Udostępnieniu infrastruktury, która posłuży użytkownikom na doskonalenie zawodowe w dziedzinie rzemiosła artystycznego tj. sale z wyposażeniem, maszyna CNC, drukarka 3d i skaner. Dlaosoby poszukujących pracę, w tym zagrożona wykluczeniem młodzież, która powinna chcieć zdobyć kwalifikacje oraz osoby starsze, których kwalifikacje uległy zdezaktualizowaniu lub nie odpowiadają bieżącym potrzebom rynku, będą mogli zostać poddani specjalistycznym cyklom szkoleniowym/ warsztatom z wykorzystaniem najnowszych technologicznie urządzeń w ramach wymierających zawodów rzemieślniczych. Zastosowane zostaną nowoczesne metody kształcenia prowadzone przez wykwalifikowany personel przy wykorzystaniu zaawansowanego sprzętu i multimedialnych sal szkoleniowych.
 2. Jest udostępniona części obiektu, by stworzyć możliwość całodobowego pobytu dla osób, których edukacja byłaby utrudniona gdyby musiały połączyć ja z codziennymi trudnościami. Część ta będzie udostępniana na okres prowadzonych zajęć, co w znaczący sposób podniesie poziom ich wykorzystania i skuteczności. 
 3. Wykorzystanie metod medycyny naturalnej w ochronie zdrowia. Kierując się wizją, że zdrowe oraz dobre samopoczucia powinno być atrybutem każdego człowieka. Bez wysokiego poziomu: energii, odporności, mechanizmów obronnych przed nowotworami i chorobami układu krążenia, nie ma długiego życia, spada jakość życia. Na przestrzeni ostatnich wieków priorytetem było przede wszystkim leczenie, a nie zachowanie zdrowia i profilaktyka zachorowań. Leczenie chorób nie wpływa na obniżenie zachorowalności, ale wzrost zachorowań zmusza lekarzy w pierwszej kolejności do walki z nimi. Aby profilaktyka zachorowań spełniła pokładane w niej nadzieje i była rzeczywiście efektywna, powinna potęgować funkcje życiowe organizmu! Taki stan naszego organizmu jesteśmy w stanie osiągnąć przede wszystkim poprzez aktywność fizyczną, której działanie wykazuje właściwości higieniczne i profilaktyczne, a także wzmacniające procesy troficzne wszystkich tkanek. ,,Chore ciało” ma swój początek w mózgu każdego człowieka, który zapomniał o odpowiedzialności za swoje zdrowie i świadomie powierzył je systemowi opieki zdrowotnej. Zastanawiając się jak wzmocnić mechanizmy obronne ciała i wykorzystać umysł do tworzenia tarczy obronnej, należy przestrzegać fundamentalnych zachowań, które stymulują pracę systemu odpornościowego. Projekt planuje zapewnienie wiedzy m.in. w tym zakresie.